RUSZYŁY ZAPISY NA XIII BIEG BARBÓRKOWY

 

UCZESTNICTWO

 1. do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 3.12. 2017r. ukończyli 16 lat
 2. zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 3. osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy
 4. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (załącznik)
 5. każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 6. każdy zawodnik pełnoletni jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu podanym w oświadczeniu oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy
 7. każdy rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych w celach podanych
  w odrębnym oświadczeniu
 8. administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
  Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegu, ogłoszenia wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane w postaci imię i nazwisko, państwo, miasto, kategoria wiekowa, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania danych) mogą być udostępniane na stronach www.mosir.rybnik.plwww.bushido.rybnik.plwww.timekeeper.pl, Instagramie
  i YouTubie MOSiR oraz Facebook’u MOSiR i Bushido.
 9. każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

ZGŁOSZENIA:
NALEŻY NAJPIERW DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A NASTĘPNIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ WPŁATY WPISOWEGO!

 1. Organizator ograniczył ilość uczestników w XIII Biegu Barbórkowym do 1013 osób
 2. zgłoszeniem do zawodów uważa się zgłoszenie opłacone w terminie
 3. zgłoszenia realizowane są przez formularz elektroniczny firmy TIME KEEPER (www.timekeeper.pl) do dnia 27 listopada 2017 r., po tym terminie istnieje możliwość rejestracji tylko w dniu zawodów, w biurze zawodów od godziny 8.30 do godziny 10.30 (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników)
 4. pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 5. opłata startowa wynosi odpowiednio:

à dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie do:

– 30 września 2017 roku –  40 zł.;

– od 1 października 2017 roku do 31 października 2017 roku – 45 zł.;

– od 1 listopada 2017 roku do 27 listopada 2017 roku – 55 zł;

à dla osób, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów: 90 zł – płatność tylko gotówką;
 

Organizator ustala zniżki przy opłacie startowej wniesionej do 30 września:

– 10 zł mniej dla osób biorących udział w Biegowym Grand Prix Rybnika (lista osób

znajduje się na stronie www.biegi.rybnik.pl)

– 10 zł mniej dla mieszkańców Rybnika

Zniżki nie łączą się.

 

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy:

– biorący udział we wszystkich dotychczasowych Biegach Barbórkowych, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 27 listopada 2017r.

– Zwyciężczyni i Zwycięzca z ubiegłorocznej edycji XII Biegu Barbórkowego, (zgłoszenia do dnia 27 listopada 2017r.)

– Zawodnicy którzy ukończyli 70 r.ż., którzy dokonają zgłoszenia do dnia 27 listopada 2017r.

 

 1. opłata startowa dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznej po wcześniejszej rejestracji zawodnika na portalu www.timekeeper.pl, po zakończonym procesie rejestracji osoba rejestrująca otrzyma e-maila z wytycznymi dotyczącymi płatności
 2. wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu
 3. we wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@timekeeper.pl;
 4. za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto

UWAGA! NIE BĘDĄ HONOROWANE WPŁATY NA KONTO MOSiR

 1. opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi
 2. opłata może być scedowana na innego uczestnika, jednak nie później jak do 27 listopada 2017r. (załącznik). E-mail z wypełnionym formularzem należy wysłać na adres biuro@timekeeper.pl
 3. w celu otrzymania faktury należy wysłać e-mail z danymi na adres mosir.kasa@miastorybnik.pl
 4. osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy
 5. za ważne zgłoszenie uważa się internetową rejestrację oraz dokonanie odpowiedniej opłaty startowej, zgodnej z terminami wpłat.