W związku z bardzo złą jakością powietrza na terenie miasta Rybnika prezydent Piotr Kuczera, jako organ prowadzący placówki oświatowe, wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 10 i 11 stycznia 2017 r. we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Działanie to podjęte zostało zgodnie z § 18. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6 poz. 669 ze zmianami).

W tym czasie będą oczywiście zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki na czas zawieszonych zajęć.

info: http://www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news%2C11%2Cshow%2C9381