Przy wschodnim murze zamkowym założony został długi wykop. Już po usunięciu pierwszych warstw ziemi ukazały się jakieś dotychczas nieznane konstrukcje kamienne. Prace trwać będą przez około dwa miesiące.
Zapraszamy zainteresowanych do śledzenia postępu prac i do rozwiązywania pojawiających się zagadek.

Info : https://www.facebook.com/zamekchudow/