W dniu wczorajszym zakończyły się zapisy na Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Śpiewać Każdy Może 2017”.
Jak co roku nasz knurowski konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Mamy ponad 80 zgłoszeń.

Już dziś zapraszamy zainteresowane placówki na przesłuchania które odbędą się 21-22 listopada 2017r.
Do 10 listopada 2017r. zostanie opublikowana cała lista tegorocznych uczestników.

 
HARMONOGRAM WYSTĘPÓW do pobrania:

21.11.2017

22.11.2017

=================
Znamy już termin Regionalnego Konkursu Piosenki „Śpiewać Każdy Może 2017r”.

21-22 listopada

Konkurs skierowany jest do solistów, zespołów i chórów szkół podstawowych.
( 1-7 klasy)

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych ( klas 1-7) do udziału w naszym  corocznym konkursie „Śpiewać Każdy Może 2017”

Znamy już regulamin konkursu

X  REGIONALNY  KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ  ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2017
       
Organizatorzy:
• Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
• Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Knurowie
• Centrum Kultury w Knurowie

Cele:
• prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
• rozwijanie wrażliwości artystycznej młodzieży poprzez zapoznanie z popularną  i artystyczną literaturą muzyczną,
• aktywizacja zespołów  szkolnych do prezentacji piękna i bogactwa kultury  swoich środowisk,
• popularyzacja muzyki rodzimej,
• wzbogacanie życia kulturalnego miasta.

UWAGI ORGANIZACYJNE

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: solistów oraz zespołów
i chórów, działających w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego.
2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
soliści 1 – 3
soliści 4 – 7
zespoły wokalne 1 – 3
zespoły wokalne 4 – 7
zespoły wokalno – instrumentalne 1 – 3
zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 7
chóry 1 – 3   
chóry 4 – 7  

3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń.
4. Należy przygotować jedną piosenkę  zaśpiewaną  w języku polskim.
5. Terminy:
03.11.2017 r. –  ostateczny termin zgłoszeń,
10.11.2017 r. – opublikowanie na stronach internetowych kolejności przesłuchań,
21-22.11.2017 r. – przesłuchania konkursowe,  
 07.12.2017 r. – koncert laureatów.
 
Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:
www.msp4.knurow.edu.pl
www.mopp.knurow.edu.pl

6. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową.
7. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.
      Werdykt jury jest nieodwołalny.
8. Przyjazd  młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły.
            Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.
9.  Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 32 330-41-20  
10. Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl
11. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:
w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,
44-193   Szczygłowice-Knurów,
tel. 332-63-84, fax 322-63-85

12. Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres:
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
ul. Kilińskiego 6   44-193  Knurów 3
            lub na email:  konkursspiewackazdymoze@wp.pl