W dniu wczorajszym ( 21 lutego ) ok. 19:40 zatrzęsło …

   Niestety niewiele możemy dodać na tą chwilę do tytułu tego materiału.  Dział tąpań kopalni Sośnica nie udzielił nam informacji na ten temat, odsyłając nas do kolejnego źródła itd., tak więc mamy do czynienia z czymś na wzór i podobieństwo biblijnego odsyłania od Annasza do Kajfasza. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że tąpnięcie miało pochodzić z rejonu kopalni Sośnica, miało mieć dużą siłę dane są rozbieżne i nie pochodzą z źródeł na których można się opierać w związku z tym nie podajemy tychże danych.

Skutki tąpnięcia były odczuwalne w wielu rejonach Gminy Gierałtowice. Odnotowano i potwierdzono bardzo silne tąpnięcie w rejonie Gierałtowic, Przyszowic, Knurowa, w mniejszym stopniu także Gliwic odczuwalne były także skutki tego zjawiska w Ornontowicach. W najbliższym czasie należy się spodziewać wielu uszkodzeń budynków, robimy wszystko aby pomóc mieszkańcom i w miarę możliwości będziemy informować, i podawać więcej informacji na ten temat.

 

materiał: Tadeusza Puchałki