21 marca 2018 mija termin wyznaczony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Katowicach, przez którego zostało  podjęte  postępowanie na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK Budryk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża, węgla kamiennego „Budryk”.

Wydobycie będzie prowadzone w granicach Miasta Mikołów, Knurów, Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Ornontowice i Gminy Gierałtowice.

Z pełną treścią można zapoznać się z załączonych dokumentów

 

 

 

Dokument do pobrania w pliku pdf