INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Od szkolenia do zatrudnienia”.Warunki podstawowe udziału: wiek >= 30 lat, miejsce zamieszkania lub nauki województwo śląskie, status bezrobotnego lub nieaktywny zawodowo nie zarejestrowany w Urzędzie Pracy.

Warunki dodatkowe udziału: wiek >= 50 lat, kobiety, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim.

Do projektu nie kwalifikujemy rolników posiadających co najmniej 2 ha przeliczeniowe  oraz ich domowników zgłoszonych do KRUS a także osób zatrudnionych na umowach i prowadzących działalność gosp.

Oferta: Dla 100 uczestników projektu:

 • 2 spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i psychologiczne;
 • szkolenie zawodowe lub komputerowe wraz z egzaminem oraz stypendium szkoleniowym (8,59 zł za godzinę szkolenia);
 • badania lekarskie;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • materiały szkoleniowe, catering;
 • spotkania z pośrednikiem pracy;
 • 3 miesięczny staż ze stypendium stażowym dla 47 osób (1400 zł netto/miesiąc);
 • w okresie stażu opłacane są obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowemu, jeżeli osoba nie posiada  innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Do wyboru 1 z kursów:
 • Obsługa komputera
 •  Programowanie (JavaScript)
 • Grafika komputerowa (Corel)
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Grafika dla fotografów (Photoshop)
 • Kucharski
 • Kroju i szycia
 • Operator koparko-ładowarki kl. III
 • Obsługa wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • Spawanie metodą MIG i MAG lub TIG
Inne kursy możliwe do realizacji:
 • obsługa betoniarek
 • zbrojarz
 • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • prawa jazdy kat. C i D wraz (z kwalifikacją)
 • administracja sieciami komputerowymi
 • spedytor
 • logistyk

Możliwe lokalizacje: Katowice, Rybnik, Bielsko-Biała, Częstochowa, inne (w zależności od grupy)

Czas trwania projektu:  do VII 2019 r.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
1) Formularz zgłoszeniowy,
2) Oświadczenie uczestnika
 do pobrania ze strony internetowej.
 3) inne potrzebne dokumenty (zaświadczenie z PUP, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności jeśli kandydat posiada).

Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe na stronie internetowej: www.gdpromesa.pl/osdz

Osoba do kontaktu i adres korespondencyjny:

 Ewelina Barańska
Grupa Doradcza Promesa, Ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków
tel. 533-327-019, Email: osdz@gdpromesa.pl

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Info: pup.gliwice.pl