Wczoraj 14 grudnia Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, brał aktywny udział konferencji „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście zmian w kształceniu zawodowym”.

Przedstawiona prezentacja przez Kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego pt. „Sytuacja młodzieży na śląskim rynku pracy.

Szanse zatrudnieniowe w świetle danych monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, miała na celu przybliżenie zebranym gościom sytuacji osób młodych wkraczających w realia obecnego rynku pracy.

Info: PUP w Gliwicach