Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż posiada środki na finansowanie staży w projekcie pn. „Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do składania wniosków o organizację staży!
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 107, pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 211 lub na stronie internetowej
http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/staz_bezrobotny.html.

Projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik jako bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy, w tym w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby długotrwale bezrobotne.

 

wniosek-staz-pr-stazu-deklaracja_2016