Program rewitalizacji dla Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro, 21 czerwca 2017 roku o godz. 18:00 sala w Pilchowicach przy ul. Damrota 5.

Wójt Gminy Pilchowice zaprasza mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na organizowaną w ramach konsultacji społecznych konferencję podsumowującą projekt pn. „Program rewitalizacji dla Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z firmy ECO – SITE z Rybnika.

Celem spotkania jest przedstawienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilchowice, przedstawienie głównych celów i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz przedstawienie projektów rewitalizacyjnych.

W ramach konferencji zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu informują organizatorzy!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Info : https://www.pilchowice.pl/