Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie zaprasza uczniów szkół podstawowych ( od klas III do VII, II i III gimnazjum) do udziału w warsztatach „Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresem”.

Termin: 29.01 – 31.01.2018 r. ( o dokładnej godzinie zainteresowane osoby zostaną poinformowane w momencie zapisów).

Liczebność grup: 12 – 15 osób.

Czas trwania: trzy spotkania po 90 minut.

Miejsce warsztatów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie.

Zapisy do 26 stycznia przyjmowane są w sekretariacie Poradni lub telefonicznie pod nr 0-32-23514-76.

Ilość miejsc ograniczona.

Podczas warsztatów uczniowie zostaną zapoznani ze sposobami uczenia się poprzez zabawę oraz dowiedzą się jak można dobrze się uczyć nie tracąc przy tym radości.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

  • mnemotechniki
  • rymowanki
  • mapy myśli
  • metody ułatwiające uczenie się języków  obcych oraz przedmiotów szczególnie wymagających zapamiętywania
  • sposoby radzenia sobie ze zdenerwowaniem podczas sprawdzianu lub egzaminu

Treści są dostosowane do wieku uczestników.

Udział w zajęciach jest bezpłatny oraz dobrowolny.

Prosimy wychowawców klas o przekazanie tej informacji uczniom i rodzicom.

Uwaga!!!

W przypadku rezygnacji z warsztatów prosimy o jak najszybsze zgłoszenie w sekretariacie Poradni ( zwolnione miejsce będzie mógł zająć inny uczeń).

Info: pppknurow.drl.pl