Po raz kolejny wspólnie z siecią sklepów TESCO organizujemy zbiórkę pieniędzy dla dzieci! Tym razem to Czerwonokrzyska Gwiazdka!

W dniach 8-10 grudnia 2017 wolontariusze PCK będą kwestować w sklepach TESCO na terenie całego kraju. Zebrane środki zostaną przekazane  na pomoc świąteczną dla potrzebujących, którymi Polski Czerwony Krzyż opiekuje się w ramach programu Godne Dzieciństwo. W ramach grudniowej akcji PCK wydaje paczki z żywnością, środkami czystości, odzieżą i zabawkami, organizuje spotkania opłatkowe i wieczerze wigilijne, wizyty u osób chorych, starszych i samotnych oraz organizuje spotkania mikołajkowe dla najmłodszych.

Każdy, kto zrobi zakupy będzie mógł wrzucić do puszki PCK dowolną kwotę na ten cel. Państwa symboliczny gest będzie wsparciem dla najuboższych.
Liczymy na Wasze wsparcie! Bądźcie razem z nami!

Dla kogo?

Dla podopiecznych PCK, dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Takich, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej. Wtedy pomoc od Polskiego Czerwonego Krzyża jest jedyną, którą uzyskują.

Polski Czerwony Krzyż każdego roku organizuje świąteczną akcję. Dzięki działaniom oddziałów okręgowych i rejonowych dociera do osób najbardziej potrzebujących. Kwesty i zbiórki artykułów w sklepach pozwalają na przygotowanie każdego roku ponad 25 000 świątecznych paczek dla rodzin potrzebujących.

W akcję po raz kolejny włączyła się sieć sklepów TESCO, która jest z nami od 6 lat. W zeszłorocznej grudniowej zbiórce  Polski Czerwony Krzyż zebrał w sklepach TESCO środki finansowe w wysokości ponad 110 000,00 zł.

Info: pck.pl