Podsumowujemy akcję „Zbieramy krew dla Polski” .

Cięzar organizacji wzięło na siebie Koło HDK PCK z Czerwionki-Leszczyn i Eugeniusz Stolarz- Prezes Klubu HDK PCK im. lek med Antoniego Bery
z Czerwionki-Leszczyn.

W cyfrach akcja przedstawiała się następujaco:

materiał nadesłany przez HDK’owców