Zapraszamy mieszkańców Gminy Pilchowice do uczestniczenia w zebraniach wiejskich.

Tematem przewodnim będzie fundusz sołecki na 2018 rok.