Ogłoszenie o wyborze realizatora Programów zdrowotnych.