W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy w Żernicy tradycyjne spotkania w ramach Dni Seniora w Gminie Pilchowice.

Przed nami kolejne spotkania w każdym sołectwie. To doskonała okazja do spotkań naszych dojrzałych Mieszkańców.

W organizację zaangażowani są jak zawsze Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi, jednostki oświatowe, Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje społeczne.

 

info: Pilchowice.pl