Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice.

Gmina Pilchowice zamierza pozyskać dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii w ramach RPO  WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.1.3.

Jesteś zainteresowany:

  • instalacją fotowoltaiczną ( panele PV)
  • instalacją solarną ( kolektory słoneczne)
  • kotłem c.o. na biomasę ( pellet)
  • powietrzną pompą ciepła c.o. + c.w.u.
  • powietrzną pompą ciepła na potrzeby c.w.u. w swoim gospodarstwie domowym?

Przyjdź na spotkanie informacyjne z mieszkańcami:

1 lutego 2018 r. ( czwartek), godz. 17:00 w Domu Kultury w Żernicy lub  8 lutego 2018 r. ( czwartek), godz. 17:00 w Sali Damrota 5 w Pilchowicach.

Serdecznie zapraszamy!

Info: pilchowice.pl