30 listopada br. brat Bronisław Malicki Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach odznaczony został złotą odznaką ” Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

Odznakę wręczył Krystian Kiełbasa – radny Sejmiku Województwa Śląskiego na sesji Powiatu Gliwickiego.

Serdecznie Gratulujemy.

Info: pilchowice.pl