Zaproszenie do mieszkańców Knurowa i okolic, kierują organizatorzy festynu: parafia M.B.Częstochowskiej z ks. Krzysztofem Tabath, wspólnota rodzin Domowego Kościoła i gospodarze imprezy z dyrektorem Marcinem Chruszcz.

Występy artystów na scenie oraz możliwość wygrania nagród w loterii fantowej czy pączkach z niespodzianką niech będzie zachętą do przyjścia na teren gościnnego Ośrodka Caritasu.

Dzieci będą mogły wziąć udział w grach i zabawach z nagrodami, będzie mała gastronomia, możliwość zakupu pięknych wyrobów wykonanych przez mieszkańców Ośrodka.

Wszystko to, aby się wspólnie spotkać, bawić a dochód z zakupów na festynie zostanie przeznaczony m.in. na wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Jeszcze raz w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Joachim Machulik