Otwarcie Wystawy Prac Podopiecznych Knurowskich Placówek i Szkół Integracyjnych, które odbyły się w MSP2.