Podczas Gali otwierającej IX Knurowskie Dni Integracji Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie otrzymał wyróżnienie za działania podejmowane na rzecz pomocy osobom potrzebującym oraz aktywną działalność społeczną na terenie Gminy Knurów.

Cieszymy się bardzo z wyróżnienia i bierzemy się do jeszcze intensywniejszej pracy – zapewnił Dyrektor Marcin Chroszcz