Wczoraj tj. 27.01.18 r. w sali sesyjnej UG Gierałtowice odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach.

Po przywitaniu przybyłych na uroczystość gości rozpoczęto obrady od wybrania przewodniczącego zebrania którym tradycyjnie został już Dh Prezes Alfred Kubicki.

Po wyborze przewodniczącego przystąpiono do odczytania porządku zebrania i kolejno do odczytania sprawozdań za rok ubiegły a także przedstawienie planu działania na rok bieżący.

Po sprawozdaniu wszystkich powołanych komisji, komisja rewizyjna udzieliła absolutorium dla zarządu jednostki, po czym odbyła się wolna debata nt. prowadzonych przez nas działań i planów długotrwałego prężnego rozwoju jednostki. 

Podczas zgromadzenia mogliśmy gościć przedstawicieli władz gminy w tym:

  • Wójta gm. Gierałtowice – p. Joachima Bargiel
  • Przewodniczącego RG Gierałtowice – p. Józefa Buchczyk
  • Sołtysa sołectwa Gierałtowice – p. Gerdę Czapelka
  • Przedstawicieli Zespołu zarządzania kryzysowego na czele z p. Krzysztofem Sierantowicz oraz p. Agnieszką Adamczyk
  • Prezesa kółka rolniczego – p. Andrzej Czapelka

A także, przedstawiciela KM PSP Gliwice – JRG 3 w Knurowie mł. kpt. Michał Rutecki, w zastępstwie st. asp. Marcin Trela,radnych gminy Gierałtowice, dyrektora ZSP Gierałtowice, dyrektora GOK w Gierałtowicach a także lokalnych przedsiębiorców.

Podczas trwania zebrania odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego w użytkowanie naszym strażakom oraz wręczenie podziękowań za wsparcie realizacji zadania „Zakup średniego zestawu RT LUKAS” z rąk prezesa Alfreda Kubickiego oraz naczelnika Damiana Slany dla w/w gości.

W trakcie zebrania z rąk wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiel nasza jednostka otrzymala przenośny defibrylator AED co również pomoże usprawnić nasze działania w ratownictwie medycznym.

Zebranie było dniem szczególnym również dla naszych Druhen i Druhów. Podczas zebrania z rąk prezesa i naczelnika OSP legitymacje członkowskie odebrało 5 Druhen

  • Kamila Slany
  • Martyna Sus
  • Martyna Spyra
  • Ada Bednarek
  • Kaja Kaletka

Podczas trwania zebrania komisja uchwał i wniosków, wniosła by z dniem zebrania został również wybrany nowy członek zarządu OSP Gierałtowice, który będzie pełnić funkcję reprezentatywną a został nim Tomasz Skrzypczyk.

Po zakończeniu obrad, Druhny MDP oraz Dh Damian Pastor, zainscenizowali scenę nagłego zatrzymania krążenia u osoby dorosłej, ich zadaniem było pokazanie jak prawidłowo wezwać pomoc, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak użyć ćwiczebnego defibrylatora AED.

Info: OSP Gierałtowice