29.08.17 r. na krotko po godzinie 19:00  jednostka OSP Gierałtowice została zadysponowana do usunięcia gniazda szerszeni mieszczącego się w budynku gospodarczym mieszczącym się przy ul. Karola Miarki. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu bezpiecznego obszaru dla mieszkańców posesji na czas usuwania gniazda a także jego neutralizacji.

Apelujemy by zagrożenia związane z działalnością owadów zgłaszać wieczorem jeśli nie wykazują one bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt i ludzi gdyż wieczorem wykazują one mniejszą aktywność co wspomaga ich usunięcie.

 

info: OSP Gierałtowice