Dziś, tj. 26,01.18 r. strażacy: Paweł Klajs, Maciej Aleksandrzak oraz Tomasz Skrzypczyk zostali zaproszeni przez uczniów oraz wychowawcę klasy 3B Gierałtowickiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka do przybliżenia „pracy” oraz zadań z jakimi zmagać musi się każdy strażak ochotnik.

Podczas krótkiej prelekcji poruszone zostały kwestie między innymi:

  • Zadań, którymi zajmują się strażacy
  •  Jak prawidłowo zaalarmować służby ratownicze
  •  Ocena sytuacji – ratuj bezpiecznie
  •  Jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową

Po części teoretycznej, nasi strażacy poinstruowali uczniów jak wykonać m. in. pozycję boczną ustaloną czy też wykonać prawidłowy masaż serca.

Pod koniec zajęć zaprezentowany również został sposób wykorzystania ćwiczebnego defibrylatora AED wraz z omówieniem jego zastosowania.

Info: OSP Gierałtowice