Dziś tj. 03.03.2018 r. na krótko przed godziną 11:00 nasza jednostka została zaalarmowana do rzekomego pożaru w rejonie ul. Brzezina na granicy z sołectwem Chudów. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu okazał się to fałszywy alarm, a zgłoszenie wykonano w dobrej wierze. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca działań oraz rozpoznania zgłoszonego zagrożenia. Do zdarzenia udał sie zastęp GBA STAR w pełnej obsadzie.

SIS
GBA OSP Gierałtowice
GCBA OSP KSRG Chudów

info: OSP Gierałtowice