13.01.18 r. strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach przeprowadzili wewnątrz jednostki ćwiczenia z zakresu:

  • Wyposażenia torby ratowniczej „PSP R-1” oraz wykorzystania zawartych w niej komponentów
  • Obsługi narzędzi hydraulicznych „LUKAS” wykorzystywanych w ratownictwie technicznym
  • Udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na Fantomach wraz z wykorzystaniem ćwiczebnego defibrylatora AED.

Ćwiczenia miały na celu doszkolenie naszych ratowników oraz przypomnienie najważniejszych kwestii dot. ratownictwa medycznego a także poprawnego wykorzystania powierzonego nam sprzętu.

Info: OSP Gierałtowice