Ornontowice przedstawia zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do prowadzenia przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w roku 2018.

Info: ornontowice.pl