W dniu 13 grudnia 2017r. w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odbyło się uroczyste spotkanie ze stypendystami i ich rodzicami, podczas którego Wójt Gminy Ornontowice Pan Kazimierz Adamczyk, w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice Pana Tadeusza Zientek, jak też Komisji Stypendialnej, wręczył listy gratulacyjne uczniom i studentom, którym przyznane zostało stypendium specjalne za wyniki uzyskane w roku szkolnym 2016/2017.

Wśród grona osób, którym przyznane zostało stypendium specjalne za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 znaleźli się:

Uczniowie szkoły podstawowej:
1. Otylia Barczyk
2. Anna Działkowska
3. Dominika Działkowska
4. Matylda Jurzykowska
5. Dominika Machulik
6. Marlena Smerczek
7. Magdalena Szpik
8. Oliwia Wojtaś

Uczniowie gimnazjum:
1. Marta Czyż
2. Wiktoria Jonak
3. Monika Malcherczyk
4. Dominik Malczyk
5. Martyna Malczyk
6. Katarzyna Nowak
7. Wiktoria Rakoczy
8. Martyna Siedlaczek
9. Wiktoria Szwerthalter
10. Amelia Torz
11. Klaudia Wajszczyk
12. Justyna Zientek

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych / policealnych
1. Dorota Głosz
2. Wojciech Jeleniewicz
3. Beata Kilka
4. Rafał Konarski
5. Karolina Lemańczyk
6. Izabela Mierzwa
7. Daria Nieradzik
8. Agnieszka Rajs
9. Agnieszka Sznober
10. Joanna Szulc
11. Natalia Zientek

Studenci uczelni wyższych:
1. Łukasz Gabryś
2. Justyna Król
3. Robert Piecyk
4. Klaudia Pisarek
5. Aneta Spendel
6. Anna Trojankowska
7. Joanna Zajusz
8. Wojciech Zientek

Info: ornontowice.pl