Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy

w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 16:00

w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek

 

info: Ornontowice.pl