Przypominamy o kampanii Informacyjnej Systemu „Dokumenty zastrzeżone”, której celem jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania dokumentów tożsamości przez każdą osobę, która utraciła dokumenty, bez znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia, czy kradzieży.

Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. W Systemie „Dokumenty zastrzeżone” uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

Główne hasła Kampanii:

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!

Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!

Szczegóły na stronie: WWW.ZASTRZEGAM.PL oraz WWW.DOKUMENTYZASTRZEŻONE.PL

info: ornontowice.pl