22 listopada 2017r. został ogłoszony przetarg przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na zadanie: „Termomodernizacji zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”.

Cel: wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1.

Więcej informacji w zamieszczonym dokumencie:

ogloszenie_kanalizacja

Info: www.mzglia.pl

foto: zdjęcie z prac przy ul. Antoniego Słoniny