Wydanie będzie zrealizowanie metodą self publishing, a książka będzie dostępna tylko w Internecie. W chwili obecnej trwa końcowy etap redakcji i korekty tekstu, a w sierpniu zakończy się przygotowanie do druku. Przedsprzedaż rozpocznie się z początkiem września, a zakupione egzemplarze zostaną dostarczone na początku listopada – informuje Gabriel Tobor..

Biblia, w całości lub niektóre z jej ksiąg, została już przetłumaczona na ponad 2,5 tys. języków. W Afryce, Azji, Indonezji wydawane są tłumaczenia na języki, którymi posługuje się zaledwie kilka tysięcy osób. W Europie również wydano wiele tłumaczeń fragmentów Pisma Świętego na gwary i lokalne dialekty. W Polsce Nowy Testament został wydany m.in. po kaszubsku i góralsku. – Patrząc na śląską tradycję, wielopokoleniowy dorobek kulturowy i przonie do naszy – Ślonzakow – godki, należało wypełnić obecną lukę, tak, aby ta najważniejsza Księga Świata zabrzmiała również po śląsku – wyjaśnia autor nowego przekładu.

Tłumaczenie zostało dokonane przy zachowaniu ugruntowanej struktury rozdziałów i wersów. Językowo tłumacz zastosował styl tradycyjny, określany jako „religijny” (nieco podniosły). Tłumaczenie jest zrealizowane w oparciu o Biblię ks. Jakuba Wujka. Najważniejszym założeniem jest zachowanie wierności przekładu z utrwalonego wielowiekową tradycją polskiego tłumaczenia. W pisowni nie zastosowano kodyfikacji, opierając się na pisowni fonetycznej, co często jest stosowane w realizacji tłumaczeń na gwary i dialekty mówione. Tłumaczenie oparte jest o podejście komunikacyjne, w którym dosłowność nie jest bezwzględnie konieczna, ważniejsze jest przekazanie zrozumiałego i wiernego znaczeniowo komunikatu.

Ze względu na zróżnicowanie gwary śląskiej, tekst jest napisany w jednej z jej odmian, występującej m.in. w północnych dzielnicach Bytomia, Radzionkowie czy Piekarach Śląskich. Jest to specyficzna odmiana, charakteryzująca się „mazurzeniem”, jednak bardzo zbieżna z innymi odmianami śląskiej gwary.

Inspiracją do przetłumaczenia części Pisma Świętego na gwarę śląską jest pasja kolekcjonerska tłumacza, dr. Gabriela Tobora. Od ponad 35 lat zbiera on Biblie w obcych językach. Obecnie posiada ponad 200 wydań Pisma Świętego w 93. językach z całego świata. W jego kolekcji jest wiele tłumaczeń na gwary i dialekty. Jako Ślązak, od pokoleń związany ze Śląskiem, nie mógł pogodzić się z faktem, że dotychczas, poza niewielkimi fragmentami, nie ukazało się żadne tłumaczenie po śląsku. Stąd decyzja, aby własną kolekcję uzupełnić o mowę, którą posługiwał się od dzieciństwa, a która wciąż jest żywa i obecnie dynamicznie wkracza w obszary kultury, mediów i duchowości.

– Pierwszą część, Ewangelię według św. Łukasza, przetłumaczyłem dla siebie, do „szuflady” – dodaje Gabriel Tobor. – Potem nastąpiła decyzja o przetłumaczeniu całego Nowego Testamentu i przygotowaniu wydania tak, aby Ślązacy w swojej biblioteczce mogli mieć egzemplarz najważniejszej Księgi Świata w brzmieniu swojej godki.

2 proc. ze sprzedaży książki zostanie przeznaczone na Dom Księży Emerytów w Katowicach, który wspiera pomocą duchownych seniorów z terenu archidiecezji katowickiej.

– Na stronie www.bibliaposlasku.pl można zapisać się do newslettera i być na bieżąco informowanym o postępach prac związanych z wydaniem i możliwością zakupu tego unikatowego wydawnictwa – informuje Gabriel Tobor.

 

http://www.starostwo.gliwice.pl/