Jesteś mieszkańcem Knurowa, ukończyłeś 30 rok życia, poszukujesz zatrudnienia?
Projekt „Nowa szansa na zatrudnienie” jest skierowany właśnie dla Ciebie.

Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gmina Knurów zapraszają do udziału w projekcie „Nowa szansa na zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych.
W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:
– wsparcie doradcy zawodowego,
– szkolenia zawodowe,
– wymagane dla danego kursu badania lekarskie,
– materiały szkoleniowe,
– poczęstunek podczas zajęć grupowych,
– zwrot kosztów dojazdu,
– ubezpieczenie NW w trakcie szkoleń,
– egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
– 3-miesięczne staże zawodowe
– stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażach.

Miejsce wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.

Cel główny projektu:
Wyposażenie w niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności 15 osób powyżej 30 roku życia w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.
Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Knurów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
Kontakt: osobiście w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38 a, pod tel. (32) 235-96-70 lub drogą e-mail biuro@fundacja.knurow.pl

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie

http://fundacja.knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/

/as/