Nazwy Komitetów Wyborczych, które będą mogły zgłosić kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu numer 16.

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa :
Pełnomocnik Wyborczy-Stanisław Walerian Dolata
Pełnomocnik Finansowy- Stanisław Walerian Dolata
Postanowienie Komisarza Wyborczego- z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia.

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Mieszkańcy Knurowa :
Pełnomocnik Wyborczy- Marek Piotr Węgorzeski
Pełnomocnik Finansowy- Marek Piotr Węgorzeski
Postanowienie Komisarza Wyborczego- z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia.

Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Knurów :
Pełnomocnik Wyborczy- Katarzyna Marta Dulias
Pełnomocnik Finansowy- Katarzyna Marta Dulias
Postanowienie Komisarza Wyborczego- z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia.

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Sanecznika :
Pełnomocnik Wyborczy- Piotr Norbert Wiśniowski
Pełnomocnik Finansowy-Piotr Norbert Wiśniowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego- z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia.

Komitet Wyborczy Wyborców Knurów dla Mieszkańców :
Pełnomocnik Wyborczy- Tomasz Mirosław Kamiński
Pełnomocnik Finansowy- Tomasz Mirosław Kamiński
Postanowienie Komisarza Wyborczego- zgłoszony – sprawa w toku.

Listę Kandydatów do Rady Miasta zgłoszonych przez Komitety Wyborcze (każdy KW może zgłosić jednego kandydata/kę) poznamy już 8 listopada, ponieważ termin ich zgłaszania upływa 7 listopada o godzinie 24:00.

Info: katowice.kbw.gov.pl