Katowice, 23 lutego 2016 – Inwestycje na łączną kwotę przekraczającą 1 mld złotych i utworzenie nawet 1500 nowych miejsc to plany Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), największej w Polsce i uznanej w zeszłym roku przez Financial Times za jedną z dwóch najlepiej rozwiniętych na świecie stref ekonomicznych. Pierwsi inwestorzy otrzymali już zezwolenia na prowadzenie działalności.

Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE SA_1

W styczniu i lutym KSSE udzieliła już dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności, a na przełomie lutego i marca rozstrzygnięte zostanie postępowanie dla kolejnych trzech przedsiębiorstw. Łącznie pięć nowych projektów inwestycyjnych, w tym dwa polskie, pozwoli na utworzenie ponad 70 nowych, utrzymanie ponad 240* istniejących miejsc pracy i przyniesie inwestycje przekraczające 140 mln złotych. KSSE prowadzi też rozmowy z sześcioma kolejnymi inwestorami.

 

– Nowe projekty to naturalny element realizacji założeń na 2016, dwudziesty – jubileuszowy rok naszej działalności. Plany na ten okres obejmują udzielenie 25 zezwoleń, co może się wiązać z utworzeniem nawet 1500 nowych miejsc pracy, a także inwestycjami o wartości przekraczającej 1 mld złotych. To wielkości porównywalne do ubiegłorocznych względem kwot deklarowanych inwestycji, a jednocześnie wyższe w odniesieniu do nowych miejsc pracy. Faktem, szczególnie wartym podkreślenia jest utrzymanie się zeszłorocznego trendu dużego zainteresowania Strefą inwestorów z sektora MŚP. W 2015 roku blisko 60 proc. nowych projektów stanowiły te realizowane przez firmy małe lub średnie, a z obecnie prowadzonych postępowań możemy sądzić, że ten rok będzie podobny – mówi Piotr Wojaczek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Zezwolenie na realizację nowych projektów inwestycyjnych w Katowickiej SSE uzyskały w tym roku Sest Luve Polska i Agrotex. Firmy zadeklarowały inwestycje przekraczające 33 mln zł. Sest Luve Polska – włoski inwestor z branży maszynowej, będzie prowadził działalność na terenach podstrefy gliwickiej KSSE, natomiast Agrotex, polskie przedsiębiorstwo z branży tworzyw sztucznych, na gruntach należących do podstrefy KSSE w Żorach, gdzie znajduje się siedziba inwestora.

 

Trzy kolejne postępowania o udzielenie zezwolenia, znajdujące się obecnie w trakcie procedowania, zostaną rozstrzygnięte na przełomie lutego i marca. Projekty dotyczą inwestycji w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym, a inwestorami są firmy polska, brytyjska i niemiecka.

 

Wśród sześciu przedsiębiorstw zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dla których data postępowania jest właśnie ustalana, znajdują się firmy z branż – maszynowej, metalowej, motoryzacyjnej, chemicznej i tworzyw sztucznych, polskie oraz reprezentujące kapitał zagraniczny. Łączna wartość powyższych inwestycji oscyluje wokół 130 mln złotych i pozwoli na stworzenie blisko 200 nowych stanowisk pracy.

 

W 2015 roku KSSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości 1,07 mld złotych, dzięki którym utworzonych zostanie 968 nowych miejsc pracy. Największymi inwestycjami na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2015 roku były: NGK Ceramics Polska – 317 mln zł i 70 nowych miejsc pracy, Mubea Automotive Poland – 200 mln zł i 350 nowych miejsc pracy oraz Schoeller Allibert – 87 mln zł, dający zatrudnienie 17 pracownikom.

 

###

*Utrzymanie dotychczas istniejących miejsc pracy, utworzonych zgodnie z wymogami określonymi w uprzednio udzielonym inwestorowi zezwoleniu na prowadzenie działalności w KSSE, jest warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej określonym w zezwoleniu przyznanym obecnie.

 

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) jest według Financial Times jedną z dwóch najlepiej rozwiniętych Specjalnych Stref Ekonomicznych na świecie. KSSE jest również liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – ponad 220 firm polskich i zagranicznych realizuje tu swoje inwestycje, które na dzień dzisiejszy warte są ponad 23 miliardy złotych i dają zatrudnienie ponad 56 tysiącom osób.

 

KSSE zajmuje ponad 2 tys. hektarów, na obszarze 42 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Większość  z nich położona jest w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.

 

Więcej informacji na stronie: http://ksse.com.pl/