Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza firmy i instytucje w szczególny sposób zaangażowane w rozwój gospodarczy i społeczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które swoją działalnością w sposób pozytywny i znaczący wpływają na jakość życia mieszkańców, do składania wniosków o przyznanie nagród gospodarczych w kategoriach:

FIRMA ROKU

PRODUKCJA

USŁUGA

HANDEL

WYBITNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia do godziny 15.30.

info: czerwionka-leszczyny.pl