Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Knurów., 09.08.2017r. o godz. 15.00 Ratusz ul. Niepodległości 7.

Porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/582/13 Rady Miasta Knurów
z dnia 18.12.2013 roku z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+” w Knurowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/414/17 z dnia 15 marca 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów „studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/400/17 Rady Miasta Knurów
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/401/17 Rady Miasta Knurów
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów.
11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Rzepa

1 KOMENTARZ

  1. Panie Prezydencie Knurowa jest Pan z dziada pradziada Ślązokiemi taki karakan nas Ślązoków nazwał Miejszoscią Niemiecką za to już nie powinien mieć prawa wiechać na Ślonsk.Nasz JORG ZIENTEK Wybudował Halę sportową „SPODEK ” Politechnikę Sląską,Ogród Zologiczny ,Stadion ŚLĄSKI,Park wypoczynku w Chorzowie.Polak z krwi i kości jaki on Komunista Nie DAŁ SIĘ WODZIĆ ZA NOS POPAPRAŃCOM Z warszawy.Jorg jest z tąd i tu pozostanie ZIENTEK KNUROWIANINEM.SLĄZOKI czy werbusy mają num nakazować co momy robić na własnym placu.

Comments are closed.