Msza św. odbyła się do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej w intencji mieszkańców całego miasta z okazji Dni Knurowa.

Tradycyjnie swoją obecnością zaszczycili parafię pw. Matki Boskiej Częstochowskiej- Prezydent Adam Rams oraz przedstawiciele knurowskiej Rady Miasta z Przewodniczącym Tomaszem Rzepą. Radni aktywnie uczestniczyli we Mszy oraz Prezydent miasta partnerskiego Svit uczestniczący w tegorocznych obchodach Dni Knurowa.

Wydarzenie uświetnił chór kameralny Slavica Musa, dziecięcy chór parafialny oraz Orkiestra KWK „Knurów” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka, która dała krótki koncert po zakończeniu Mszy św.

Swój udział we Mszy św. miały liczne poczty sztandarowe z instytucji i stowarzyszeń naszego miasta. Mszę św. sprawował i wygłosił homilię ks.proboszcz Krzysztof Tabath.

Na zakończenie modlitwę za mieszkańców Knurowa odmówił Prezydent Adam Rams.

Z okazji Dni Knurowa parafia pw. MB Częstochowskiej przygotowała wystawę : „Zycie jest dobre. Po prostu” którą można oglądać w okolicy probostwa.

/as/

 

Występ Orkiestry KWK „Knurów” z okazji trwających Dni Knurowa po Mszy św. o godz. 10.30 przy kościele pw. M.B.Częstochowskiej.