W ramach zagospodarowania terenu planuje się budowę kompleksu boisk oraz urządzeń sportowych wraz z wielofunkcyjnym terenem rekreacyjny w sąsiedztwie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie.

stan na 13-10-17

Prace trwają już od jakiegoś czasu. Na łamach naszego portalu i ściany fejsbookowej staramy się przyglądać postępom na placu budowy.

Przejrzeliśmy również dokumentację techniczną, żeby zaznajomić się z planowanymi nowymi urządzeniami i boiskami na tym terenie.

W ramach działań budowy obiektów sportowych przewiduje się wykonanie następującego wyposażenia sportowego:
– Boisko do piłki ręcznej i futsalu wielofunkcyjne w nawierzchni poliuretanowej o wym. 44,00 x 22,00 m

– Bieżnia okólna o długości 200 m w nawierzchni poliuretanowej

– Bieżnia o długości 60 m (startowa) oraz 100 m (treningowa) w nawierzchni poliuretanowej.

– 2 x Skok w dal + trójskok – rozbieg 55,95 x 1,32 m w nawierzchni poliuretanowej, piaskownica (7mx2,75m) 

– Boisko wielofunkcyjne z wpisanym boiskiem do koszykówki i siatkówki  o wym. 32,10 x 19,10 m  o  nawierzchni poliuretanowej 

– Pole do pchnięcia kulą  o wym. 20,80 x 13,30 m w nawierzchni z kruszyw mineralnych

– Pole w nawierzchni betonowej z grami podwórkowymi

– Wielofunkcyjny plac rekreacyjny w nawierzchni poliuretanowej

Zaprojektowano również następujące elementy zagospodarowania terenu:

– W miejscu zaznaczonym na projekcie wykonane zostaną dojścia piesze z kostki brukowej,
zamontowane ławeczki parkowe oraz kosze na śmieci.

– Wykonanie piłkochwytów 

– Wykonane oświetlenie zewnętrzne

– Odwodnienie terenu

– Miejsca dla rowerów