W Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 6 w Knurowie – klasa ,,0b” przyswajała wiedzę.

Uczniowie uczyli się wyodrębniania pierwszych i ostatnich głosek w nazwach przedmiotów, owoców i zwierząt.

Info : MSP 6