Uroczyste przekazanie w użytkowanie uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie sali o profilu przyrodniczym z Projektu Zielona Pracownia 2017 – Leśna Kraina, nastąpiło 23 października br.

Opiekunem pracowni jest Pani Katarzyna Gramala, która w trakcie prezentacji, nie kryła zadowolenia z wykonanego projektu. Powstał on przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego prezes Andrzej Pilot obecny był również w trakcie otwarcia.
Wśród zaproszonych przez dyrektor placówki p. Teresę Bochenek, nie zabrakło przedstawiciela Urzędu Miasta – wiceprezydenta Piotra Surówki, osób z pionu projektowania i nadzoru MCE w Knurowie, dyrektorów i nauczycieli knurowskich placówek szkolnych.

Na uroczyste otwarcie zaproszeni zostali również leśnicy z Nadleśnictwa w Rybniku, których reprezentowała Pani Joanna Walisko, przewodnicząca Rady Rodziców Dagmara Grabowska oraz Pan Janusz były już gospodarz, który ma swój wkład fizyczny w powstanie pracowni.

 

Zapraszamy do obejrzenia w materiale video części artystycznej i prezentacji .