Zdjęcia z zajęć z Mindstorms prowadzonych przez Fabrykę Naukowców.

Info: MSP 2 Knurów