Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ogłasza NABÓR na kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie „Młodszego Ratownika WOPR” oraz  „Ratownika WOPR”.

 

Dla osób, którzy chcą podjąć nowe wyzwania. Miejski Oddział Śląskiego WOPR
w Knurowie rozpoczyna kurs przygotowujący do egzaminów na stopień młodszego ratownika oraz ratownika wodnego. Można jeszcze dołączyć do uczestników kursu i doskonalić swoje umiejętności.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:

  • ukończyła 12 rok życia,
  • jest członkiem WOPR,
  • posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
  • dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun prawny),
  • posiada kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień ratownika wodnego jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia,
  • posiada ważną legitymację WOPR (zapłacona składka członkowska, ważne badanie lekarskie)
  • posiada stopień młodszego ratownika WOPR.

 

Zarząd Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Knurowie informuje, że kurs rozpocznie się w sobotę (17 lutego) o godz. 17.30, na basenie krytym MOSiR
w Szczygłowicach. Należy mieć przy sobie strój kąpielowy oraz dane niezbędne do zarejestrowania uczestnika a przede wszystkim numer PESEL na kurs w przypadku kursu młodszego ratownika WOPR , oraz legitymację członka WOPR w przypadku kursu ratownika wodnego.

Osoby, które chcą dołączyć do zapisanych już kursantów, powinny pojawić się przygotowane do zajęć w dniu rozpoczęcia. Wtedy dopełnimy wszelkich formalności – dodają przedstawiciele WOPR.