Już w niedzielę pływalnia kryta przy ul. Górniczej 2 w Szczygłowicach będzie areną Mikołajkowego Mitingu Pływackiego.

Podczas zawodów do rywalizacji przystąpią młodzi pływacy urodzeni w latach 2004-2011, którzy będą reprezentować swoje kluby pływackie.

Otwarcie zawodów przewidziane jest na godz. 9.55, natomiast pierwsze starty zaplanowano na godz. 10.00.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ognisko Szczygłowice” przy współudziale Gminy Knurów oraz MOSiR-u.

Zapraszamy do kibicowania!

Info: mosirknurow.pl