Informacja o zakupie nowych pozycji wydawniczych przez MBP w Knurowie w 2017 r.
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Zakupiono pozycje książkowe za kwotę 22 600 PLN.
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.