7 i 8 czerwca odbyły się w zerówkach zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Zostały zapoznane z zawartością apteczki (bandaż, woda utleniona, plaster, gaza, nożyczki). Dowiedziały się, jak pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz sposobu wzywania pomocy przez telefon. Dzieci pod okiem nauczyciela mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń wszyscy mogli poczuć się jak „mali ratownicy”.

Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych.
Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Oprac. Anna Czernik