Montaż głowic termostatycznych z zakresem regulacji 16° – 28° C.

Wymiana głowic następuje z trzech ważnych i bardzo istotnych powodów.

 
1. Wymogi prawne – Podstawą wymiany jest treść §134 ust. 5 i 6  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z którego wynika, że należy wyposażyć pomieszczenia ogrzewane w urządzenia regulujące dopływ ciepła ale urządzenia te muszą zapewniać temperaturę w pomieszczeniu nie niższą niż 16º C.
 
Montaż głowic nowej generacji ( 16+) jest jedynym sposobem na zapewnienie warunków zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
 
2. Ekonomia – Głowice termostatyczne  zużywają się wraz z czasem ich eksploatacji, osłabiając sprawność instalacji centralnego ogrzewania. Niższa sprawność termostatu negatywnie wpływa na pracę instalacji i prowadzi do niepotrzebnego zwiększenia kosztów ogrzewania. Jak potwierdził projekt badawczy wymiana starszych głowic na nowe, dzięki wysokiej zgodności z zadanymi temperaturami, pozwala obniżyć zużycie energii  o 7%. Dzięki szybszemu działaniu i reakcji na mniejsze różnice temperatur w pomieszczeniu zapewniają konkretne i wymierne oszczędności wynikające z ich stosowania.
 
3. Prawidłowość rozliczeń kosztów ciepła – Ważnym problemem jest  problem powstawania „kominów” kosztowych i ogromnych różnic w kosztach ogrzewania. W naszych zasobach obserwujemy  stały wzrost ilości mieszkań z odczytami zbliżonymi do 0! W efekcie, jeśli różnica między dwoma mieszkaniami wynosi 5 stopni, to z jednego do drugiego mieszkania ucieka  taka ilość ciepła, jaką daje nam jeden grzejnik. W efekcie lokator, który utrzymuje w swoim mieszkaniu temperatury wyższe ogrzewa faktycznie sąsiadów otrzymujących temperatury niskie. W tym stanie rzeczy koniecznością staje się wymiana zaworów termostatycznych na nowe z głowicami (16+) . Takie działania sprawią, że lokatorzy mieszkań otoczonych przez nieogrzewane pomieszczenia w mniejszym stopniu będą ponosić koszty ogrzewania sąsiadów. Ważną sprawą jest również to, że głowice ( 16+) nie otwierają dostępu czynnika grzewczego w sytuacji gdy temperatura otoczenia wynosi co najmniej 16ºC. 
 
Należy również pamiętać o tym, że wymiana zaworów termostatycznych jest częścią procesu modernizacji zasobów mieszkaniowych mających na celu oszczędności energii cieplnej. Proces obejmuje wymianę zaworów termostatycznych, wymianę poziomów instalacji c.o, zmianę izolacji, montaż zaworów regulacji ciśnienia i regulację całości instalacji co i c.c.w.u. Dodatkowo w projekcie realizowanym przy pomocy WFOŚiGW w Katowicach znalazły się docieplenia stropów piwnic i docieplenie stropodachów. Otrzymanie dużej pomocy finansowej ze strony WFOŚiGW uwarunkowane jest wykonaniem wszystkich prac, które obejmuje projekt. W pierwszym etapie wykonano modernizację w 12 budynkach. We wszystkich zanotowano bardzo duże oszczędności w zużyciu energii cieplnej.
 
W zasobach LWSM montowane są głowice termostatyczne RAW-K5136 z czujnikiem cieczowym posiadającym zakres nastaw temperatury od 16º – 28ºC. Głowice RAW-K5136 są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Równocześnie przypominamy, że:
 
Wietrzenie mieszkań w okresie grzewczym powinno odbywać się krótko i intensywnie a w czasie wietrzenia warto głowicę termostatyczną zasłonić. Należy unikać wietrzenia poprzez niewielkie uchylenie okna na dłuższy czas. Grzejniki nie powinny być w żaden sposób zasłaniane ani obudowywane. Należy unikać wyziębienia pomieszczeń ze względu na fakt, ze podzielniki naliczają tym więcej jednostek obliczeniowych im większa różnica pomiędzy temperaturą powierzchni grzejnika a temperaturą otoczenia.
 

1 KOMENTARZ

  1. Skoro rozporzadzenie nakazuje wymiane glowic na odpowiednie. To pytanie brzmi dlaczego spoldzielnia nie wymienia glowic w kuchni?

Comments are closed.