Szanowni Państwo
 
W roku 2016 rozpoczęliśmy proces dobudowy balkonów – piszą na stronach LWSM w Knurowie , na niektórych budynkach w zasobach naszej spółdzielni. Ponieważ kwestia ta w dalszym ciągu budzi duże zainteresowanie i liczne pytania, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na ten temat.
 
 
 
Po pierwsze
Spółdzielnia w swoich planach remontowych nie przewiduje dobudowy balkonów z środków pochodzących z funduszu remontowego. 
Dobudowa balkonów możliwa jest tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców danego budynku, a koszty w całości pokrywane są przez mieszkańców. Oznaczą to, że z inicjatywą, wnioskiem o dobudowę balkonów, winni wystąpić mieszkańcy danego budynku, a właściwie osoby posiadające tytuł prawny do zajmowania lokali w tym budynku. W praktyce wygląda to w ten sposób, że do Zarządu Spółdzielni winien, wpłynąć wniosek o dobudowę balkonów podpisany przez zainteresowane osoby.
 
Po drugie
Aby wniosek mógł być zrealizowany, w danym budynku chęć zabudowy balkonów musi wyrazić co najmniej 80% osób posiadających tytuł prawny do lokali i osoby te muszą zawrzeć umowę ze Spółdzielnią. 
Przyjęliśmy zasadę, że przed sporządzeniem i podpisaniem umowy, odbywają się spotkania organizowane przez Zarząd Spółdzielni, podczas których przekazywane są wszelkie informacje na temat warunków dobudowy balkonów i uzgadniane warunki. Informujemy o warunkach  technicznych, przewidywanych kosztach, warunkach i sposobach zapłaty, uzgadniamy kolorystykę, omawiamy warunki umowy i inne interesujące zagadnienia. 
 
Po trzecie: –  informacje dotyczące finansowania:
 
Zarząd Spółdzielni przyjął zasadę, że każdy decydujący się na dobudowę balkonu, z chwilą  podpisania umowy jest zobowiązany do dokonania wstępnej wpłaty, uzależnionej od wielkości balkonu oraz wielkości zajmowanego mieszkania (z reguły jest to 20% wartości balkonu). Różnica pomiędzy ostatecznym kosztem realizacji inwestycji przypadającym na lokal, a dokonaną wpłatą wstępną, może być spłacona poprzez zwiększenie wpłat na fundusz remontowy przez okres 60 miesięcy. 
Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że dobudowa balkonów jest kosztowna i ma duży wpływ na finanse Spółdzielni, dlatego też Zarząd Spółdzielni podjął decyzję, że w roku kalendarzowym na dobudowę balkonów, może przeznaczyć nie więcej niż około 1 000 000,00 złotych, co z całą pewnością będzie miało wpływ na ilość realizowanych inwestycji w tym zakresie w danym roku. 
 
Kilka podstawowych informacji technicznych o budowanych balkonach.
  • Balkon wykonany z profili stalowych zamkniętych: rama, słupki, poręcze- cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
  • Balustrada stalowa z wypełnieniem
  • Podłoga balkonu jest wykonana z płyty kompozytowej o dwóch warstwach aluminium gr. 1 mm oraz rdzenia spienionego na bazie żywic . Blacha aluminiowa pokryta jest wysokiej jakości lakierem proszkowym. Dodatkowo pokrywamy podłogę specjalną wylewką żywiczną, zawierającą piasek kwarcowy, jako element antypoślizgowy
  • Mocowanie do muru, które jest wielopunktowe za pomocą kotew chemicznych
  • Dopuszczalne obciążenie balkonu to 500 kg/m²
  • Wszystkie stosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty, a wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzanych prób wytrzymałościowych
  • Okres udzielanej gwarancji: 5 lat
 
Obecnie balkony budowane są o wymiarach; 3,00 m x 1,30 m i 4,20 m x 1,30 m. Wymiary balkonów uzależnione są od konstrukcji budynku. 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych dobudową balkonów, bardzo prosimy o cierpliwość. W całości podtrzymujemy wcześniej zamieszczone informacje. Potwierdzamy, iż na bieżąco prowadzimy działania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Obecnie budujemy balkony przy ul. Kapelanów Wojskowych 6 i podejmujemy już działania mające na celu przygotowanie dokumentacji budowy balkonów na budynku przy ul. Mieszka I 5. Przypominamy, że o kolejności dobudowy balkonów decyduje data dostarczenia do siedziby LWSM w Knurowie, listy osób chętnych na dobudowę balkonów. Obecnie mamy zgłoszenia z 16 budynków mieszkalnych, a kolejność przedstawia się następująco;
 
1. Kapelanów Wojskowych 6
2. Mieszka I 5
3. Mieszka I 3
4. Mieszka I 9
5. Mieszka I 11
6. Mieszka I 17
7. Jedności Narodowej 4
8. Mieszka I 7
9. Kapelanów Wojskowych 10
10. Kapelanów Wojskowych 8
11. Kapelanów Wojskowych 12
12. Mieszka I 21
13. Kosmonautów 20
14. Sobieskiego 3
15. Mieszka I 19
16. Mieszka I 23
 
info: lwsm.pl

1 KOMENTARZ

Comments are closed.