Seroczyński Tomasz

Ostatnio zamieszkały : Knurów ul. Zwycięstwa 81/2

Poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

sygnatura akt VII K 976/14/ZAB z dnia 7.04.2017 r

 

Za przestępstwo art. 286 §1 kk w zw z art 11 §3 kk

 

Jeżeli posiadacie jakiekolwiek informacje co do miejsca przebywania poszukiwanych , prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi sprawy poszukiwawcze tel. 32 337 25 38, 32 337 25 37,

lub dyżurny KP w Knurowie 32  337 25 00 lub 997 i 112 oraz drogą mailową :  knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl