Wspólnym staraniem KP Knurów oraz Gmin: Gierałtowice, Pilchowice i Miasta Knurów, których to Zarządy na prośbę komendanta Janusza Słowińskiego wsparły finansowo budżet policji, knurowska Komenda otrzymała kolejny samochód specjalny – policyjny radiowóz.

   Może nie jest to pojazd do zadań pościgowych, jednak do wykonywania i pomocy w pracy dzielnicowych wręcz idealny.

     Małolitrażowy, a co najważniejsze, nowy, hyundai i20, został uroczyście przekazany w obecności komendanta gliwickiej Komendy Miejskiej Policji nadkomisarza Marka Bajcera, komendanta knurowskiego Komisariatu Policji podinspektora Janusza Słowińskiego oraz przedstawicieli gmin: Gierałtowice – wójta Joachima Bargiela, Pilchowic – Aleksandry Skwara oraz wiceprezydenta Miasta Knurów – Piotra Surówki.

 

 

   Prezent „pod choinkę” z pewnością przyda się w miejscowym komisariacie, ponieważ zasięg działania jest na tyle duży, że nie ma możliwości pokonywania tylu kilometrów, jakimi swoim zasięgiem obejmuje praca dzielnicowych, bez normalnego środka lokomocji, jakim jest radiowóz.

   Nadkomisarz Bajcer uchylił również rąbka tajemnicy i poinformował, że gliwicka Komenda Miejska będzie starała się w przyszłym roku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska z Katowic  i gminami o pozyskanie środków na samochody typy hybryda. Mając na uwadze walkę ze smogiem.

   Bezawaryjnej i długiej, owocnej służby życzyli samorządowcy, nowym użytkownikom.